Vogelobservatie

Behalve dassen, vossen, boommarters, herten en wilde zwijnen in en om de tuin, zijn er in de bostuin van Vakantievilla Viva la Veluwe en Vakantiewoning De Ossenkolk ook ontzettend veel vogelsoorten aanwezig. U vindt veel vogelvoederplekken en vogelhuisjes in onze tuin, en het is dan ook een komen en gaan van allerlei vogels.

Wij beschikken over 3 verschillende vogelobservatiehutten die de gasten van onze beider vakantiewoningen vrij mogen gebruiken.

Op deze plekken zijn overdag veel vogels te zien en af en toe een eekhoorn of muisje. In het donker worden de hutten tevens regelmatig bezocht door wilde zwijnen, vossen, dassen en boommarters. Overdag zien we deze zoogdieren eigenlijk zelden of nooit.
Welke vogels je kunt zien is sterk afhankelijk van het seizoen en de rust in de tuin. Regelmatige bezoekers zijn: vinken, kool-en pimpelmezen, merels, houtduiven, roodborstjes en winterkoninkjes, boomklevers, grote bonte spechten, vlaamse gaaien en heggemussen. Daarnaast zien we met enige regelmaat groenlingen, sijsjes, goudhaantjes, grauwe- en bonte vliegenvangers, boomkruipers, zwarte mezen, kuifmezen en staartmezen. Ook roofvogels komen regelmatig op bezoek.

Zeldzamere gasten zijn de groene specht, kruisbek en keep (voornamelijk in de winter). Verder hebben we elk jaar wel een bepaalde periode een ijsvogel bij de vijver en er zijn ook al eens grauwe ganzen en smienten in neergestreken.

In de avond hoor je regelmatig bosuilen. Overdag hoor je vaak de zwarte specht en de havik, maar die hebben we vorig jaar niet in de tuin gezien, ze zijn echter wel in de directe omgeving te vinden. In het heideveld vlak naast de woning tref je met wat geluk de roodborsttapuit en in het Mosterdveen (op loopafstand) zijn altijd wel dodaarzen te vinden.
Een garantie voor het zien van bijzondere soorten is er natuurlijk niet, we proberen er echter alles aan te doen om zo veel mogelijk soorten aan te trekken maar het blijft de natuur, die niet controleerbaar is, waarbij rust in de tuin de kansen wel sterk verhoogt.

Vanuit onze vogelobservatiehutten kunt u deze vogelsoorten in alle rust bewonderen en bovendien prachtige foto’s maken. Als gast van beide vakantiewoningen kunt u gratis gebruik maken van onze vogelobservatiehutten en het wildkijkscherm.

Hieronder volgt een selectie van foto’s vanuit onze vogelobservatiehut. Wij hopen u in de toekomst te mogen begroeten als gast van een van onze beide vakantiewoningen, zodat u met eigen ogen én oren kunt genieten van de rijke vogelpopulatie, want het fluitconcert is inbegrepen!

Filmpjes vanuit de vogelobservatiehut:

Appelvink juli 2014

Dit is onze vogelobservatiehut:

Ook de das komt wel eens op bezoek in de vogelobservatiehut 🙂 , zie onderstaand filmpje van 8 juli 2014:

140708 Das in vogelobservatiehut