Vogelobservatie

Behalve dassen, vossen, boommarters, herten en wilde zwijnen in en om de tuin, zijn er in de bostuin van Bed & Breakfast en Vakantiewoning Viva la Veluwe ook ontzettend veel vogelsoorten aanwezig. U vindt veel vogelvoederplekken en vogelhuisjes in onze tuin, en het is dan ook een komen en gaan van allerlei vogels.

Wij beschikken over een vogelobservatiehut en een vogelobservatietent.

Op deze plekken zijn overdag veel vogels te zien en heel af en toe een eekhoorn. In het donker wordt de vogelobservatiehut tevens bezocht door een das, vos en soms een boommarter. Overdag zien we deze zoogdieren eigenlijk nooit.
Welke vogels je kunt zien is sterk afhankelijk van het seizoen en de rust in de tuin. Regelmatige bezoekers zijn: vinken, kool-en pimpelmezen, merels, houtduiven, roodborstjes en winterkoninkjes, boomklevers, grote bonte spechten, vlaamse gaaien en heggemussen. Daarnaast zien we met enige regelmaat groenlingen, sijsjes, goudhaantjes, grauwe- en bonte vliegenvangers, boomkruipers, zwarte mezen, kuifmezen en staartmezen.

Zeldzamere gasten zijn de groene specht, kruisbek en keep (voornamelijk in de winter). Verder hadden we afgelopen zomer een ijsvogel bij de vijver en er zijn ook al eens grauwe ganzen en smienten in neergestreken.

In de avond hoor je regelmatig bosuilen. Overdag hoor je vaak de zwarte specht en de havik, maar die hebben we vorig jaar niet in de tuin gezien, ze zijn echter wel in de directe omgeving te vinden. In het heideveld vlak naast de woning tref je met wat geluk de roodborsttapuit en in het Mosterdveen (op loopafstand) zijn altijd wel dodaarzen te vinden.
Een garantie voor het zien van bijzondere soorten is er natuurlijk niet, we proberen er echter alles aan te doen om zo veel mogelijk soorten aan te trekken maar het blijft de natuur, die niet controleerbaar is, waarbij rust in de tuin de kansen wel sterk verhoogt.

Vanuit onze vogelobservatiehut en -tent kunt u deze vogelsoorten in alle rust bewonderen en bovendien prachtige foto’s maken. Als gast van onze B&B of Vakantiewoning kunt u gratis gebruik maken van onze vogel- en wildobservatiehutten.

Hieronder volgt een selectie van foto’s vanuit onze vogelobservatiehut. Wij hopen u in de toekomst te mogen begroeten als gast van onze Bed & Breakfast en/of Vakantiewoning, zodat u met eigen ogen én oren kunt genieten van de rijke vogelpopulatie, want het fluitconcert is inbegrepen!

 

Filmpjes vanuit de vogelobservatiehut:

Appelvink juli 2014

Dit is onze vogelobservatiehut:

Ook de das komt wel eens op bezoek in de vogelobservatiehut 🙂 , zie onderstaand filmpje van 8 juli 2014:

140708 Das in vogelobservatiehut